Dokumenty

Oficjalne pisma i dokumenty

certyfikat
Dotacja
Spółka otrzymała dotację w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
certyfikat
Uchwała nr VIII/102/2019
W sprawie nadania nowej nazwy ulicy Bażantów.
certyfikat
WGK.6624.71.2019
Zawiadomienie o zmianie nazwy ulicy.